clankov.cz

Proč vlastně slavíme Vánoce? A jak je slavili naši předkové?

Zdá se, že dnešní doba udělala z Vánoc svátek nakupování dárků. Ale Vánoce jsou víc než dárky. Tak proč tedy vlastně všechno to nakupování, vůně cukroví a vánočního stromu? Vánoce jsou víc než si myslíte.

Počátek slavení vánoc sahá až do čtvrtého století po Kristu. To ještě na velké části Evropy nebylo křesťanství tak rozšířeno. Pohané – jak se říkalo lidem bez křesťanské víry – slavili různé svátky napojené na astronomické události. A jedním z nich byl slunovrat 21. prosince. 

Jak křesťanství postupně pronikalo do dalších částí Evropy, snažili se křesťanští představitelé tyto pohanské svátky pokřesťanštit. Tak vznikly Vánoce – oslava narození Spasitele Ježíše Krista.

Za ta mnohá léta prodělala podoba oslav Vánoc mnohých proměn a navázala se na spoustu lidových zvyků. 

Ve středověku například naši předkové dochucovali jídla česnekem, který byl v té době považován za ochrannou a posilující rostlinu. Dodnes dochovaným zvykem jsou celodenní půsty, které dnes někteří dělají, aby viděli ono “zlaté prasátko”.

Jak už název Štědrý den napovídá, v této době také vznikl zvyk štedrosti k druhým. Lidé dávali více žrádla dobytku nebo se postarali o nuzné. A samozřejmě si se svými blízkými vyměňovali příjemné a vybrané věci nejlépe libé vůně.

Během staletí se kulturní podoba Vánoc vyvíjela různými směry. Mnohé z nich přetrvaly do dnešní doby. Čas Vánoc je pro lidi něčím kouzelným už dlouhá staletí. Nenechme si toto kouzlo vzít hektickým prostředím obchodů. Nezapomeňme na rodinu, blízké a potřebné.

Leave a Comment

shares