clankov.cz

Seriál: Geniální podnikatelé – Steve Jobs

Apple, Pixar nebo LSD. Tyto slova nám často vyvstanou na mysli, když si vzpomeneme na tohoto vizionáře digitální revoluce. Napsáno o něm bylo už mnoho, dokonce i několik filmů natočeno. Co na něm tedy bylo tak geniální? Pojďme si Jobse ještě jednou přiblížit. 

Vizionář

Jobsovým největším talentem bylo intuitivně poznat směřování určitých technologií a představit si jejich dopady na společnost. Tou technologií, kterou si zamiloval, a na které celý život pracoval byl počítač. 

Jeden nástroj pro vše

Počítač byl pro Jobse ultimátní nástroj, kolem kterého se točila celá jeho životní kariéra. Již v začátcích viděl počítač jako nástroj, který se pro jeho variabilitu může stát jakýmkoliv dalším nástrojem. To v té době nebyla samozřejmost.  

Plně realizovanou myšlenku takového chápání počítače můžeme zakusit i my. Stačí si do smartphonu – kapesního počítače – stáhnout aplikaci, která tento počítač rozšíří o další možnosti. I toto je vize Jobse. 

Práce Applu potom byla zpracovat počítač do přívětivé a účelové formy a přinést ho mase lidí. A to se jim myslím povedlo. 

Také animační studio Pixar začalo zakoušet pod Jobsovou taktovkou sílu digitální animace, pro kterou byl počítač nezbytnou součástí. 

Jeho silnou stránkou bylo dívat se na věci, které jeho firmy vyráběly, skrze pohled koncového uživatele. V podstatě vyráběl produkty pro sebe. On sám byl svým nejnáročnějším zákazníkem. Nejspíše toto výrazné zaměření na skvělý výsledný produkt mu hrálo do karet při jeho marketingovém myšlení. Nebyl však jen skvělým marketérem, chtěl jen ukázat o co Applu šlo. Motto firmy Apple z doby Jobsova vedení by se dalo vztáhnout na celý jeho život: Think different.

Leave a Comment

shares